Geleceğe enerjimiz kalsın

Bir YEK* yeter

 * (Yenilenebilir Enerji Kaynağı)

Enerjide yüzde 73 oranında dışa bağımlı olan Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmaya giden yollardan biri de enerji verimliliğinden geçiyor. Türkiye’nin 2023 yılı enerji hedeflerini hatırlatan Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, “Enerji konusunda en büyük hedeflerden biri de 2023 yılında elektrik enerjisinin en az yüzde 30’unun yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması. Ancak bireysel olarak da vatandaşlara görevler düşüyor. Enerji verimliliği ve tasarrufu bilinci bir kültür haline getirilmeli” dedi.

Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı

HERKESE GÖREV DÜŞÜYOR

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Enerji Çalışma Grubu Üyesi ve Sertifikalı Enerji Yöneticisi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, Yaşar Üniversitesi’nin düzenlediği güncel bilim söyleşileri kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Enerji planlamalarında gelecek nesli de göz ardı etmemek gerektiğini belirten Hepbaşlı, “Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü verilerine göre ülkemizde rüzgar enerjisinden 6 bin 300 megawattlık, güneş enerjisinden bin 500 megawattlık, jeotermal enerjiden bin megawattlık, biyokütle enerjisinden 500 megawattlık ve hidroelektrik enerjisinden 27 bin megawattlık bir üretim söz konusu. Ancak 2023 yılı için rüzgar enerjisinin 20 bin megawatta, güneş enerjisinin 5 bin megawatta, jeotermal enerjisinin bin megawatt elektriğe, biokütle enerjisinin bin megawatt elektriğe ve hidroelektrik enerjisinin de 34 bin megawatta çıkması hedefleniyor. Yine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planına göre de 2015 yılı ile 2023 yıllarını kapsayan 9 yıl içinde enerji yoğunluğunun yüzde 20 oranında azaltılması hedeflendi. Ancak doğru enerji planlamasında bireysel olarak da vatandaşlara görevler düşüyor. Enerji verimliliği ve tasarrufu bilinci bir kültür haline getirilmeli. Televizyon gibi iletişim kanalları iyi kullanılmalı. İnsanlar bu konuda doğru bilinçlendirilmeli.” bilgisini verdi.

Prof. Dr. Arif Hepbaşlı-Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Cemali Dinçer

TÜRKİYE’DE İLKİ BAŞARDI

Türkiye’nin ilk rüzgar türbinini Yaşar Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı Selçuk Yaşar’ın kurduğunu hatırlatan Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, “Enerji verimliliğinin sağlanmasında,  sistematik bir yaklaşım gereklidir. Bu da, enerji yönetim sistemlerinin oluşturulmasıyla mümkündür. Kurumlar da enerji tasarrufu ve enerji bilincini sağlayacak projeler geliştirmelidir. Yaşar Üniversitesi, ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazanan ilk ve tek üniversite olmayı başardı. Üniversitemiz böylece tüm faaliyet alanlarında enerji performansını sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmiş oldu” dedi.