Eko-Siklet 2013 Tasarım Çalıştayı- Radikal Gazetesi Tasarım Eki

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Yrd. Doç.Dr. Mine Ovacık’ın Radikal Gazetesi Tasarım Eki’ndeki “Eko-Siklet 2013 Tasarım Çalıştayı” yazısı:

RADIKAL_EK_20131005_4