Dünyada 870 milyon insan açlık çekiyorENGINEERING FOR AGRICULTURE AND FOOD

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) 36. Ulusal Kongresi Yaşar Üniversitesi’nde yapıldı. Ana teması, “Tarım ve gıda değer zincirlerinde YAEM” olarak belirlenen kongrenin, açılış konuşmasını yapan Fransa INSEAD’dan (Avrupa İşletme Yönetimi Enstitüsü) Prof. Dr. Enver Yücesan, doğal kaynakların gittikçe azaldığını, ancak nüfusun hızla arttığını hatırlatarak tarım ve gıda sektöründe verimliliğin artırabilmesi için yöneylem araştırması ve endüstri mühendisliğine gereksinim duyulduğunu ifade etti. Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar ise artık bilinçsizce karın doyurma devrinin bittiğini belirterek, “İnsanoğlu bilinçli bir şekilde gıda üretebilme, hayvanları bilinçli şekilde besleme dönemine girdi. Bunun için de algoritma ve hesap lazım, mühendislik lazım” dedi.

YSR Tarim (2)

Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampusu’nda yapılan YAEM 36. Ulusal Kongresi’nin açılış törenine, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, Yöneylem Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Selim Aktürk ve akademisyenler katıldı. Kongre Başkanı Prof. Dr. Murat Fadıloğlu, “Türkiye’nin dört bir yanından 600’e yakın akademisyenin katıldığı kongrede 356 makale, konuşma ve sunum, 98 oturum, öğrenci yarışması düzenlendi. Ayrıca 7 projenin başvurduğu Yöneylem Araştırması Derneği Uygulama Ödülü verildi. Tarım ve gıda sektörleri, geleceğin dünyasında gitgide darboğaz olmaya aday. Oysa endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması disiplinleri, bu konularda anlamlı katkılar yapma ve çözüm sunma potansiyelini taşıyor. Tarımsal ürünlerin üretiminden tüketimine kadar tüm yolculuğunu kapsayan ‘Tarım  ve  gıda  değer zincirlerinin’ daha  verimli ve etkin olarak yönetilmesinin ve tasarlanmasının hem ülkemiz, hem de dünya için getirisi çok büyük olacaktır.  Küresel ısınma sürecinin içinde olan dünyamızda, varoluşumuzu ilgilendiren bu konulara bizim disiplinimizin de destek vermesinin zamanı gelmiştir” diye konuştu.

Açılış konuşmasını yapan Fransa INSEAD Teknoloji ve Operasyon Yönetimi Profesörü Enver Yücesan, gıda ve tarımda verimliliğin hayati önemde olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Yücesan, “Yüksek teknolojiye dayalı yatırımlarla, gıda sektörünün verimliliği son 50 yılda önemli ölçüde artmış olsa da 870 milyon kişi, hala açlık ya da yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya. Birleşmiş Milletler, 2050 yılında dünya nüfusunun 9 milyar kişiye ulaşacağını, bu nedenle de tatlı su gereksiniminin yüzde 30, enerji gereksiniminin yüzde 50 ve gıda gereksiniminin de yüzde 70 oranında artacağını öngörüyor. Bu koşullar  altında YA/EM  uzmanlarının tarım ve gıda tedarik  zincirlerine eğilmelerinin zamanı çoktan geldi” dedi.

Fransa INSEAD Teknoloji ve Operasyon Yönetimi Profesörü Enver Yücesan
Fransa INSEAD Teknoloji ve Operasyon Yönetimi Profesörü Enver Yücesan

Gıda ve tarım tedarik zincirinin çok uzun bir ekosistem olduğunu belirten Yücesan, “Bu ekosistem içinde kayıpları azaltmak için verimliliğe büyük ihtiyaç var. Süreç nedeniyle tarlada, depolama ve dağıtımda, tüketicide yaşanan kayıplar çok büyük. Yüzde 50 ile 70 arasında kayıp yaşanabiliyor. Verimliliğin artırılabilmesi için yöneylem araştırması ve endüstri mühendisliği çok önemli. Tarıma elverişli alanlar ve kaynaklar giderek azalmakta. Türkiye Ziraat Odaları Birliği çalışmasına göre, 1990- 2015 arasında nüfus yüzde 39,4 artmış, tarım alanları ise yüzde 14 oranında azalmış. Yeni kaynak arayışlarına yönelmemiz çok doğal. Tarıma açılabilecek alanlar çok az, zahmetli ve masraflı. Dikey tarlalar ya da şehir içlerinde yüksek binaların tepelerinde, parklarda belli ürünlerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor. Ancak bunun 2050’de 9 milyar kişiyi doyurup doyuramayacağını göreceğiz. Daha az alandan, daha az kaynaktan daha fazla ürün alabilmek önemli. Elimizdeki kaynaklardan çok daha fazla verim almalıyız. Eğer YA/EM  gıda ve tarımda etkin olarak yer alırsa ülkemizde  verimlilik yüzde 30’un üzerinde artar ” diye konuştu.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar ise “İnsanoğlunun 25 bin yıllık ömründe, gıda ve tarım konusu her zaman üzerinde durulan birinci konu. Geçmişte elde ettiğimiz gıdayı bilinçli değil, belki de ihtiyaç giderme için ele tüketmemiz nedeniyle, nesiller boyunca oluşmuş ve genetik hale gelen birçok hastalık var. Şimdi nasıl bunları yok ederiz, nasıl insan ömrünü uzatırız diye bilimsel araştırmalar yapılıyor. Dünya bir değişim içinde. Artık bilinçsizce karın doyurma devri bitti” dedi.

YSR Tarim (3)

Yaşar, tarım ve gıdada endüstri mühendisliğinin önemine vurgu yaparak, “Tarım artık eskisi gibi yapılacak bir şey değil. Türkiye ve özellikle de Ege bu konuda çok şanslı. Çünkü Çanakkale’den Denizli’ye kadar jeotermal kaynaklar  var. Bu suyla seracılık yapıp bütün Avrupa’yı, Rusya’yı, Ortadoğu’yu besleyecek bir potansiyele sahibiz. Dünyanın ısınıyor olması, çölleşme riski; bizler için eğer bu toprakları, yer altı ısıtma kaynaklarını doğru ve bilimsel tarımla artı değer yaratabilirsek fırsata çevirebiliriz. Girişimcilerin, KOBİ’lerin, sanayicilerin bunu faaliyete geçirmesi ve fırsatı değerlendirmesi gerekir” şeklinde konuştu.

YSR Tarim (6)

 

 

 The 36th National Congress on Operations Research and Industrial Engineering (ORIE) was held at Yaşar University.  The Congress, whose main theme was “ORIE in agricultural and food value chain,” started with the opening speech addressed by Prof. Dr. Enver Yücesan from INSEAD (the European Business School). In his opening speech, Yücesan stated that natural resources are being increasingly depleted whilst the world population is growing rapidly. He also highlighted operations research and industrial engineering are needed for increased productivity in the agriculture and food industry.

Pointing out that humankind should put an end to their unconscious consumption habits, the Chair of Yaşar Holding Board of Directors Selim Yaşar said, “We are now living in the era of consciously-manufactured food and consciously-fed animals. So, we need algorithms, calculations and engineering for this.”

“Productivity in the food sector has improved drastically in the last five decades thanks to hi-tech investments; however, there are still 870 million people who are struggling with starvation and poor nutrition. According to the United Nations, the world population is expected to be 9 billion by 2050 and freshwater demand is expected to increase 30%, energy demand 50% and food demand %70. Under such circumstances, we can say that the time has already come for ORIE experts to improve the supply chains in agriculture and food,” said Enver Yücesan.