Bu karar kentsel dönüşümün önünü açacak

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ebru Karabağ Aydeniz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden çıkan ve eski yapıların kat sayısı korunarak yenilenmesinin önünü açan kararla kat mülkiyeti engeline takılan çok sayıda riskli apartmanın yenilenebileceğini belirtti.

Dr. Öğretim Üyesi Ebru Karabağ Aydeniz, İzmir’de meydana gelen ve 115 kişinin hayatını kaybettiği, bin 35 kişinin yaralandığı depremin ardından, kentsel dönüşümünün öneminin bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı.  Dr. Karabağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden çıkan ve eski yapıların kat sayısı korunarak yenilenmesinin önünü açan kararla kat mülkiyeti engeline takılan çok sayıda riskli apartmanın yenilenebileceğini kaydederek, “Deprem sonrası yıkım ve can kayıplarının tekrarlanmaması için yenileme çalışmalarının, çağdaş mevzuatlara uygun, yetkin mimar, mühendis vb. uzmanların işbirliği ve denetimi ile yapılması şart” dedi.

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ebru Karabağ Aydeniz

İzmir’de meydana gelen depremin ardından, kentsel dönüşümün gerekliliğinin acı bir şekilde tekrar görüldüğünü belirten Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ebru Karabağ Aydeniz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden kısa süre önce çıkan ve 3 Kasım 2020 tarihinde kesinleşen kararın, birçok binada kentsel dönüşümün önünü açacağını söyledi. Dr. Ebru Karabağ Aydeniz, “Karşıyaka Belediye Meclisi tarafından kabul edilerek Büyükşehir Belediyesine iletilen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisi, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce uygun bulundu. 30 Ekim depreminin hemen ardından 3 Kasım tarihinde karar kesinleşti. Bu karar eski ve yeni kat sayısı uyumsuzluğu nedeniyle ortaya çıkan kat mülkiyeti sorununu büyük ölçüde çözerek dönüşümün önünü açacaktır” diye konuştu.

KAT SAYISI KORUNARAK YENİLENEBİLECEK

Ebru Karabağ Aydeniz, “Karşıyaka Belediyesi sınırları içinde bulunan ve 2002 yılında iptal edilen plan notu ve yönetmelik hükümlerine göre ruhsatlandırılan muhtelif parseller, yürürlükte olan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde ‘minimum kat yüksekliği’ ve ‘batar kat’ ifadelerinin bulunmaması sebebiyle yürürlükteki imar planlarında belirlenen kat adedinden 1 kat fazla yapılmıştı. Bu yapıların kentsel dönüşümle yenilenmesi durumunda bir kat eksik yapılması zorunluluğu, kat mülkiyetine konu oluyordu. Yeni çıkan karar, bu yapıların kat sayısı korunarak yenilenmesinin önünü açtı. Bu plan notu kapsamında, kat yüksekliği 2,85 metreyi geçmeden ve batar/asma kat yapılmadan yapılaşacak parseller ile komşu parsellerdeki binalar arasında yükseklik farkı oluşmasına da izin verilmeyecek. Bu kararda, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içerisinde, benzer uygulamalar yapılan diğer ilçe belediyelerince de benzer içerikte plan notu oluşturulması uygun bulundu. Bu durumda bulunan çok sayıda bina, kat mülkiyeti problemi aşılacağı için kentsel dönüşüme girecektir” dedi.

Dr. Karabağ, depremde yıkılan veya hasar gören binaların büyük bir kısmının yetkin mühendislik, mimarlık, tasarım ve denetim hizmeti alınmayan yapılar olduğunu da hatırlatarak, “Deprem sonrası yıkım ve can kayıplarının tekrarlanmaması için yenileme çalışmalarının, çağdaş mevzuatlara uygun, yetkin mimar, mühendis vb. uzmanların işbirliği ile yapılması şart” diyerek uyarıda bulundu.