AB fonları iş kapısı oldu

Türkiye’nin 50 yılı aşan Avrupa Birliği (AB) macerası inişli çıkışlı seyrinde devam edip “Türkiye AB üyesi olmalı mı olmamalı mı?” tartışmaları sürerken AB hibe programları ile desteklenen projeler, birçok kişiye yeni istihdam fırsatı sağlıyor. Yaşar Üniversitesi AB Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ayselin Yıldız, AB tarafından aday ülkelere yönelik mali yardım aracı olan ‘Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’ (IPA) kapsamında Türkiye’ye tahsis edilen hibe miktarının 2007-2013 dönemi için 4.8 milyar Avro, 2014-2020 döneminde ise 4,5 milyar Avro olduğunu belirtti.  Yıldız, “Bu hibeler, imkanları kısıtlı birçok belediye, kurum ve özellikle de sivil toplum örgütleri için oldukça önemli bir destek. Projelerin yazılması ve yürütülmesi için ihtiyaç duyulan uzmanlık ise ayrı bir iş alanı yarattı. Hibe programlarına proje yazmak ve yürütmek yeni bir meslek oldu. Ayrıca, hibe programları sayesinde yapılan eğitimlerle de birçok insan, çeşitli alanlarda meslek sahibi olup iş buldu” dedi.

İŞSİZLERE İMKAN

AB hibelerinden geliştirdikleri projeler aracılığı ile destek alabilen üniversiteler, kamu kurumları, belediyeler, özel kuruluşlar, KOBİ’ler, meslek örgütleri ve dernekler AB birimleri oluşturup milyonlarca Avro hibeyle, ihtiyaç duydukları insan ve mali kaynağını sağlayabiliyor. Yrd. Doç. Dr. Ayselin Yıldız, “Bir araya gelen 4-5 genç veya yeni girişimciler, yazdıkları projelerle fikirlerini hayata geçirebilme fırsatı bulup kariyer gelişimlerini destekleyebiliyor. Bu olanaklar, mali imkanları kısıtlı birçok kurum için özellikle de sivil toplum örgütleri ve dernekler adına oldukça önemli bir destek” diye konuştu.

Türkiye’nin 50 yılı aşan Avrupa Birliği (AB) macerası inişli çıkışlı seyrinde devam edip “Türkiye AB üyesi olmalı mı olmamalı mı?” tartışmaları sürerken AB hibe programları ile desteklenen projeler, birçok kişiye yeni istihdam fırsatı sağlıyor.
Türkiye’nin 50 yılı aşan Avrupa Birliği (AB) macerası inişli çıkışlı seyrinde devam edip “Türkiye AB üyesi olmalı mı olmamalı mı?” tartışmaları sürerken AB hibe programları ile desteklenen projeler, birçok kişiye yeni istihdam fırsatı sağlıyor.

KURUMLAR İÇİN BÜYÜK FIRSAT

AB projelerinin, çalışanlara finansal ve kariyer gelişimi açısından destek olduğunu kaydeden Ayselin Yıldız, “Sadece bu projelerde çalışmak üzere yeni insan kaynağı teminine de olanak sağlıyor. Projelerde istihdam edilen kişiler, proje süresince hem iş deneyimi kazanıyor, hem de ücretlerini, sağlanan hibe desteğinden karşılayabiliyor. Projeler, imkanları kısıtlı, ancak gelişme potansiyeli olan birçok kurum için oldukça önemli fırsatlar sağlıyor. Yeni alt yapı imkanları, yerel ve uluslararası işbirlikleri, istihdam desteği, kurumların kapasitesinin gelişmesine önemli katkı sağlıyor” dedi.

UZMAN İHTİYACI VAR

Projelerin yazılması ve yürütülmesi için ihtiyaç duyulan uzmanlığın ayrı bir iş alanı yarattığını ifade eden Yıldız, “Hibelerden faydalanabilmek için proje geliştirmek gerekiyor. Projelerin yazımı ise AB politikaları konularında bilgili, kalifiye uzmanlar gerektiriyor. Dolayısı ile üniversitelerde açılan AB bölümleri, sertifika programları ve bu alanda kalifiye işgücü yaratmayı destekleyen programlar, çok önem kazanıyor. Alandaki yetişmiş uzman ve işgücünü artırmak için bile yine AB’nin desteklediği Jean Monnet Burs Programı bulunuyor. Bu alanda kendini yetiştiren uzmanlar, sadece Türkiye’de değil, proje bazlı yurt dışında da iş bulabiliyor. AB süreci Türkiye’de yeni bir istihdam alanı da yaratmış durumda. Türkiye’ye tahsis edilen AB fonlarından yararlanmak için proje üretmek şart. Ancak ne şirketler, ne kamu, ne de STK’lar topluluk bürokrasisinin istediği gibi proje hazırlama ve yürütme konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip değil. Bu fonlardan daha etkin faydalanabilmek için projeler konusunda yetişmiş daha çok iş gücüne ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 5 YILDA 30 PROJEDE YER ALDI

Yaşar Üniversitesi’nin son 5 yılda 30’u aşkın projede görev aldığını ve projelerin mali katkısının yaklaşık 1,5 milyon Avro olduğunu söyleyen Yıldız, “Akademisyenlerimizin yürüttüğü 300 bin Avroluk araştırma projeleri de var, öğrencilerimizin kendilerinin yazıp yürüttüğü 5 bin Avroluk sosyal sorumluluk projeleri de var. Geçen aylarda Yaşar Üniversitesi Girişimcilik Topluluğu üyesi öğrenciler, Avrupa’daki genç işsizliği ve çözüm önerisi olarak girişimcilik kavramını ele aldıkları Kendine İş Çıkar adlı projeleriyle, hibe kazandı. 9 ülkeden gençler, girişimcilik eğitim aldı. Hepsi etki alanı yüksek ve farklı projeler. Öğrencilerimizin yurt dışında eğitim ve staj faaliyetlerine katılması, personelimizin akademik çalışmalarının desteklenmesi, araştırmalarına verilen destekler, yeni uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi hep bu hibe destekleri ile gerçekleştirildi” dedi.

Yaşar Üniversitesi AB Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ayselin Yıldız
Yaşar Üniversitesi AB Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ayselin Yıldız

“AB-Türkiye ilişkileri sekteye uğradı”, “AB ülkenin gündeminde değil” söylemleri sürerken diğer yanda birçok proje yürütüldüğünü belirten Yıldız, “Yeni projeler sunulup kabul ediliyor. Dolayısıyla AB konularında ve hibe programları desteğiyle proje yönetiminde bilgili yetişmiş uzmanlara duyulan ihityaç devam ediyor ve bu alanda önemli bir açık var. Yaşar Üniversitesi AB Merkezi olarak ‘proje planlama ve yönetim eğitimleri’ de veriyoruz.

AB’DEN MALİ DESTEK

Türkiye’ye tahsis edilen hibe miktarı 2007-2013 bütçe dönemi için toplam 4.8 milyar Avro. Bu miktarın 474 milyon Avrosu ise sadece ‘insan kaynaklarının geliştirilmesine’ yönelikti. AB’nin yeni bütçe dönemi 2014-2020 için Türkiye’ye öngöreceği bütçenin ise henüz resmi olarak ilan edilmemekle birlikte yaklaşık 4.5 milyar Avro olacağı tahmin ediliyor. Dikkat çekici bir konu, yeni bütçede sivil toplumun gelişimine önem veriliyor. Sivil toplum örgütlerinin kapasitelerinin geliştirilmesi, işbirliğinin artması, sivil toplum diyaloğunun gelişimi ve yasal çerçevenin geliştirilmesine yaklaşık 160-170 milyon Avro destek öngörülüyor” dedi.

İZMİR AB’DEN 1329 PROJEYLE 40,6 MİLYON AVRO KAYNAK ALDI

İzmir Valiliği rakamlarına göre, İzmir, 2002-2013 yılları arasında AB mali yardımları kapsamında, toplam bin 329 projeye yaklaşık 40,6 milyon Avro kaynak aldı. Yrd. Doç. Dr. Ayselin Yıldız, “İzmir AB mali yardımlarını İstanbul ve Ankara’dan sonra en etkin kullanan üçüncü il” dedi.

Katılım Öncesi Mali Yardım Hibe Programları aracılığıyla İzmir’de toplam 46 projeye yaklaşık 4,8 milyon Avro hibe desteği sağlandı. Ulusal Ajans tarafından yürütülen programlar kapsamında ise bin 254 projeye, yaklaşık 31,4 milyon Avro finansman desteği sağlandı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından yürütülen hibe programları çerçevesinde de İzmir 18 projeyle yaklaşık 2,5 milyon Avro destek aldı. İzmir Valiliği tarafından yürütülen ve merkezi düzeyde Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen 8 projede ise 364 bin Avro destek sağlandı. Kültür Programı kapsamında 1, Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP) kapsamında 2 proje uygulandı. Bu projelerin de toplam bütçesi de yaklaşık 1,6 milyon Avro oldu. Bakanlıklar tarafından uygulanan 25 AB projesinde İzmir ili pilot uygulama ili olarak seçildi. Avrupa Birliği’nin Ar-Ge alanındaki projelerin desteklendiği Çerçeve Programlarında da İzmir’de başta üniversiteler olmak üzere kurumlar oldukça aktif rol aldı. Şu ana kadar 22 projede koordinatör ve 76 projede ortak olmak üzere 98 Çerçeve Programı’nda İzmir’deki kurumlar yer aldı.