Sıfır karbon için kelebek etkisi yarattılar

Yaşar Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü, EÜAŞ-TESAB-Ostim Teknik Üniversitesi (OTÜ) ve Ostim Enerjik paydaşlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) desteğiyle hazırlanan “De6: Sıfır Karbon İçin Kelebek Etkisi” projesinde katılımcı olarak yer aldı. Öğrenciler, uzmanlar eşliğinde sürdürülebilir endüstri, temiz enerji, kirlilik önleme, iklim değişikliği ile mücadele konularında iletişim kampanyaları tasarladı.

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünya ülkelerince belirlenen karbon nötr hedeflerine ulaşmak için bu konudaki farkındalığın artması, toplumun tüm kesimlerinde bilgi düzeyinin gelişmesi ve bazı alışkanlıkların somut değişikliklerle bu sürece uyumlu hale gelmesi büyük bir önem taşıyor. Bu kapsamda, Türkiye de kendi karbon-nötr hedeflerini 2053 yılını hedef alarak açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı başta olmak üzere tüm kamu kurumları, üniversiteleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalarını hızlandırdı.

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB), Ankara Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM) ve Ostim Teknik Üniversitesi (OTÜ) paydaşlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) desteğiyle hazırlanan “De6: Sıfır Karbon İçin Kelebek Etkisi” projesinde katılımcı olarak yer aldı. Yeni Medya ve İletişim Bölümü 3. sınıf öğrencileri, gerçek bir projede dijital kampanya geliştirme süreçlerini deneyimledi. Proje sonunda 14 iletişim öğrencisi, 200’den fazla dijital içerik üretti.

İLETİŞİM KAMPANYALARI TASARLADILAR

 Sıfır Karbon Okuryazarlığı: Dijital İçerik Geliştirme Kampı kapsamında proje ekibinde yer alan uzmanlar online platformlar aracılığıyla iklim değişikliği, yeşil mutabakat, karbon ayak izi, sıfır karbon okuryazarlığı gibi farklı konularda bire bir eğitimler vererek öğrencilerin ön çalışmalarını tamamlamasına katkıda bulundu. Kampanya konularını kendi yaşadıkları ve gözlemledikleri durumlardan yola çıkarak belirleyen öğrenciler iklim iletişimi, kampanya tasarımı, yaratıcı düşünce, fotoğraf ve video atölyeleri ile çalışmalarını geliştirdi. Kampanya tasarımları, Yaşar Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Özlem Ozan, Dr. Simge Gökbayrak ve EÜAŞ’tan Proje Yürütücüsü Sezer Aksoy’un danışmanlığında ve koordinasyonunda, araştırma, fikirsel üretim, görsel tasarım detaylarıyla hazırlandı. Çalışmalarda, sürdürülebilir endüstri, temiz enerji, kirlilik önleme, iklim değişikliği ile mücadele, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir hareketlilik gibi konular üzerinde duruldu. Ankara’daki EÜAŞ Genel Müdürlüğü’nü ziyaret eden iletişim öğrencileri proje kapsamında tasarladıkları kampanyaları EÜAŞ genel müdürü, çalışanları, proje koordinatörleri ve uzmanlara sundu.

İKLİM FARKINDALIĞI YOLCULUĞU

 Yaşar Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Ozan, “Dünyamızın sağlıklı bir geleceğe sahip olması, ülkemizin ve genç nesillerimizin dünyada örnek olarak gösterilmesi ortak bir akıl ve bütünleşik bir çalışmayı gerektiriyor. İletişim kampanyaları, her yaşa uygun eğitim materyalleri, yerel ve ulusal basının ilgisi çevresel vatandaşlığın ve gönüllü iklim elçilerinin motivasyonunu ve sayısını arttıran en önemli etkenlerin başında geliyor. Bu iklim farkındalığı yolculuğunun öğrencilerimiz için en önemli çıktıları ise derinlemesine araştırma yeteneklerini geliştirmeleri, portfolyolarına ekledikleri çok sayıda nitelikli içerik ve gezegenimiz için sürdürülebilirlik bilincini kazanmaları oldu. Ankara’da TESAB VE EÜAŞ’ın katkılarıyla 2 gün boyunca ağırlanan ve oldukça başarılı işler üreten, ülkemiz ve gezegenimiz için gönüllü ve sürdürülebilir çalışmalar yapan Yeni Medya ve İletişim Bölümü 3. sınıf öğrencilerimizin çabasıyla kelebek etkisi günden güne büyüyor ve yayılıyor” dedi.