Yenilikçi ve girişimci gençler yetiştiriyor

2016 yılından bu yana aralıksız olarak 50 üniversitenin bulunduğu “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi”nde yer alan Yaşar Üniversitesi, hem öğrencilerini de bu vizyonla yetiştiriyor hem de iş birlikleri ile kente katkı sağlıyor. Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi ve Proje Destek Ofisi ile araştırma ve üniversite-sanayi iş birliği projelerinin geliştirilmesine, bu projelerden de milyonlarca lira ekonomik değer yaratılmasına destek sağlayan Yaşar Üniversitesi, Minerva Kuluçka Merkezi ile de öğrencilerine daha okurken projelerini hayata geçirip kendi şirketlerini kurma fırsatı veriyor.

Yaşar Üniversitesi, TÜBİTAK öncülüğünde üniversitelerin girişimcilik ile yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı ve 50 üniversitenin yer aldığı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde Ege Bölgesi’nden listeye giren tek vakıf üniversitesi olma özelliğini taşıyor. Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, “Araştırma ve Yenilikçilikten Sorumlu Rektör Yardımcılığımız ile akademik çalışmaların ekonomik ve toplumsal değere dönüştürülmesi ile yenilikçilik ve girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Proje Destek Ofisi, Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi ve Minerva Kuluçka Merkezimizin katkıları büyük. Üniversite olarak birçok girişimciye TÜBİTAK BİGG program uygulayıcısı olarak da tüm birimlerimizdeki birikimlerimizi ve desteğimizi aktarıyoruz. İzmir’in girişimcilik ekosistemini geliştirmek, kentin sorunlarına girişimciler ile birlikte sürdürülebilir çözümler geliştirmek, girişimciliğe ilişkin farkındalığı ve yetkinliği artırmak amacıyla sivil toplum kuruluşlarından belediyelere birçok kurumla iş birliği içindeyiz. KOSGEB Destekli Kuzey İzmir TEKMER’in kurucuları arasında yer alıyoruz. Ayrıca, tüm bunlara paralel olarak akademik yayınlarımızın sayısını da artırıyoruz” dedi.

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M.Cemali Dinçer

GİRİŞİMCİLERİN EĞİTİMİNE DESTEK

Birçok kurumla iş birliği içinde olan Yaşar Üniversitesi, Karşıyaka Belediyesi Karşıyaka Kolektif Girişimcilik Merkezi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Girişimcilik Merkezi İzmir faaliyetlerinde, projelerin değerlendirilmesinden girişimcilerin eğitimine kadar birçok konuda destek sağlıyor. Geçtiğimiz Nisan ayında ise Yaşar Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş. ortaklığı ile de KOSGEB Destekli Kuzey İzmir TEKMER kurularak hayata geçirildi. Bireysel Genç Girişimcilik Programı (BİGG) programı kapsamında, Yaşar Üniversitesi 2020-2022 Arayüz Kuruluş Dönemi’nde ODTÜ Teknokent’le paydaş oldu ve BİGG aracılığıyla bugüne kadar 13 girişimci ekip 2 milyon 600 bin TL hibe desteği kazandı. Ayrıca, 6 yıldır düzenlenen “Girişim Kampı” serileriyle de ulusal ve uluslararası ölçekte girişimcilik alanında çalışmaları ses getiren profesyoneller ile girişimciler bir araya getiriliyor.

Proje Destek Ofisi ise araştırma yapan akademisyen ile öğrencilere tüm süreçlerde destek ve danışmanlık hizmeti veriyor. Son 6 yılda, üniversitenin desteklediği teknolojiden sinemaya kadar farklı konularda 100 adet Bilimsel Araştırma Projesi yürütüldü. Proje ve araştırma kültürünün yaygınlaştırılmasının yanında bu projeler kapsamında; 60 makale, 55 konferans bildirisi, 29 prototip, 17 TÜBİTAK proje başvurusu, 1 Avrupa Birliği proje başvurusu, 14 yüksek lisans/doktora tezi, 8 kuluçka merkezi başvurusu, 11 patent, 3 faydalı Model, 1 endüstriyel tasarım ile 5 ticarileşme başvurusu ortaya çıktı. Bu projeleri desteklemek amacıyla üniversitenin iç kaynaklarından her yıl Bilimsel Araştırma Fonu ayrılıyor.

Fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili yapılan çalışmalarda ise 2016 yılından bu yana; üniversitenin başvuru sahibi ya da başvuru sahibi ortaklarından olduğu 12 adet Endüstriyel Tasarım; 11 adet Faydalı Model, 4 adet Ulusal Patent, 1 adet Avrupa Patent tescili bulunurken 15 adet Uluslararası Patent, 13 adet Ulusal Patent, 2 adet de Ulusal Faydalı Model başvuruları bulunuyor. 4 adet patent ise farklı firmalara lisanslanmış durumda.

 MİNERVA KULUÇKA MERKEZİ

Minerva Kuluçka Merkezi ise üniversitedeki öğrenci ve akademisyenler başta olmak üzere tüm girişimcilere, girişimcilik, danışmanlık, ofis, alt yapı, mentorluk gibi konularda destek vererek çalışmalarını sürdürüyor. Minerva Kuluçka Merkezi bugüne kadar, çoğunu daha mezun olmadan kendi iş fikrini geliştiren öğrencilerin oluşturduğu 100’e yakın girişimci ekibe ev sahipliği yaptı ve bu ekiplerin 20’den fazlası şirketleşip ticari faaliyetlerini sürdürüyor. Merkez bünyesinde geliştirilen projeler arasında, yüksek işlemci gücüne sahip kuantum bilgisayar donanımı ve deneysel eğitim setleri üretiminden tekstil sektöründe sürdürülebilir tedarik zincirlerini oluşturmaya, enerji santrallerinde yüksek sıcaklık ısı depolama sistem tasarımından online satranç platformuna kadar dikkat çeken pek çok teknolojik yenilik yer alıyor. Projelerin büyük bir kısmı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Yaşar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi’nin sağladığı hibe destekleri ile destekleniyor.