Yaşar Üniversitesi’ne Avrupa Komisyonu’ndan Jean Monnet Kürsüsü onuru

Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Avrupa Birliği (AB) Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Gökay Özerim’e, Avrupa Komisyonu’ndan büyük onur. Doç. Dr. Özerim, Avrupa Komisyonu tarafından “Türkiye-AB İlişkilerinde Göç” başlıklı Jean Monnet Kürsüsü’ne layık görüldü. Kürsü faaliyetleri kapsamında, birçok ders, çalıştay, seminer, yaz okulu ve araştırma faaliyeti düzenlenecek.

Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Birliği çalışmaları ile ilgili konularda uzmanlaşmış akademisyenlere verilen Jean Monnet Kürsüleri, kurumlara alanda prestij sağlamanın yanı sıra akademisyenlere üç yıl boyunca alanları ile ilgili olarak akademik faaliyetler düzenleme, araştırmalar gerçekleştirme olanağı tanıyor. Üç yıldır koordinatörlüğünü yaptığı “Göç ve Güvenlik” konulu AB Jean Monnet projesi önceki ay tamamlanan Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve AB Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Gökay Özerim, Avrupa Komisyonu tarafından “Türkiye-AB İlişkilerinde Göç” başlıklı kürsüye layık görüldü. Bu kürsü, 2019 döneminde Türkiye’de hayata geçirilen 4 Jean Monnet Kürsüsü’nden den biri oldu.

GÖÇ KÜRSÜSÜ AÇILIŞ TOPLANTISI

Yaşar Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri ile İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) temsilcilerini bir araya getiren Türkiye – AB İlişkilerinde Göç Kürsüsü açılış toplantısı, Selçuk Yaşar Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Doç. Dr. Gökay Özerim koordinatörlüğünde, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aylin Güney, Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Elif Çetin ve AB Uzmanı Güldan Kalem ile uluslararası konuk akademisyenlerin katkılarıyla yürütülecek olan kürsünün tanıtımı yapılırken Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile (UNHCR) İzmir Temsilciliği’nin yürüttüğü projeler hakkında bilgiler paylaşıldı.

Açılış toplantısına katılan Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, “Üniversitemiz, uluslararası işbirlikleri ve ürettiği AB projeleri ile toplumla iç içe olma hedefleri doğrultusunda sosyal katkı yaratmaya devam ediyor. 2005 yılından bu yana yürüttüğümüz 100’den fazla AB projesi ile Türkiye’de Erasmus+ ve diğer AB fonlarında en aktif şekilde yer alan üniversitelerden biriyiz” diyerek üniversitenin proje geliştirme ve işbirliği oluşturma kabiliyetinin tesadüfi bir başarı olmadığına dikkat çekti. Rektör Prof. Dr. Dinçer, son 10 yılda farklı fakültelerde beş Jean Monnet Modülü, iki kürsü ve bir network projesi yürütüldüğünü belirtirken farklı disiplinleri bir araya getiren bir çalışmanın örneği olan yeni kürsünün önemini vurgulayarak, “Günümüzde dünyada ve Türkiye’de önemli bir sosyal konu haline gelen göç alanında Türkiye-AB İlişkilerinde Göç Kürsüsü ile analitik ve işbirliğine dayalı çözümler sunulmasına katkı sağlanacak” dedi.

GÖÇ KONUSU BİRLİKTE ÇALIŞILMALI

Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Avrupa Birliği (AB) Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Gökay Özerim, Avrupa Komisyonu tarafından “Türkiye-AB İlişkilerinde Göç” başlıklı Jean Monnet Kürsüsü’ne layık görüldü.

Kürsü Koordinatörü Doç. Dr. Gökay Özerim ise 3 yıllık program dahilinde gerçekleştirilecek faaliyetleri anlatarak, “Göç konusu sadece devletler düzeyinde yönetilebilecek bir nitelik taşımamakta. Akademi, sivil toplum, kamu kuruluşları ve özel sektörün birlikte çalışmasını gerektiren bir alan niteliğindedir. Kürsüyü hazırlarken özellikle disiplinler arası bir yaklaşım temelinde, akademi, sivil toplum, kamu kurumları ve özel sektörü bir araya getirmeyi hedefledik. Bu paydaşları bir araya getiren faaliyetler tasarladık. Son üç yıldır yürüttüğümüz göç konulu yaz okullarımız devam ederken hem üniversitemiz öğrencilerinin hem de bahsettiğimiz bu farklı paydaşların temsilcilerinin yararlanabilecekleri dersler, seminerler ve uzaktan öğrenme faaliyetlerini sunabileceğiz” diye konuştu.

Toplantının moderatörlüğünü yürüten Prof. Dr. Aylin Güney ise özellikle Jean Monnet programı altında sürdürülen projelerin “Avrupa çalışmaları” alanında yükseköğretim kurumlarına sağladığı prestiji ve bu alanda disiplinler arası yeni öğrenme olanaklarının oluşmasına yaptığı katkıyı vurguladı. Toplantının son bölümünde ise İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu Proje Uzmanı Özlem Gül, İzmir Büyükşehir Belediyesi Proje Uzmanı Yelda Şimşir ve UNHCR İzmir Temsilciliği Kıdemli Proje Asistanı Eylül Başak Tuncel de göç ve göçmenlerin sosyal uyumu kapsamında kurumlarında yürütülen projeler ve faaliyetlerle ilgili sunumlar gerçekleştirdi.