Yaşar Üniversiteli akademisyenlere büyük onurGreat honor of Yaşar’s academics

 Anayasa Mahkemesi, kuruluşunun 55. yılı nedeniyle gerçekleştirilen bilimsel etkinlikler kapsamında, “Anayasa hukuku, Anayasa yargısı ve insan hakları hukuku” alanlarında oluşan akademik birikimi yansıtmak için her yıl için seçilen makalelerden oluşan “55 yıl 55 makale” isimli bir kitap çıkardı. Kitapta, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Timur Demirbaş ile Adalet Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Burcu Dönmez’in makaleleri de yer aldı. 

Bu yıl kuruluşunun 55. yıldönümünü kutlayan Anayasa Mahkemesi, bu kapsamda; insan hakları, anayasa hukuku ve anayasa yargısı alanlarında çalışan bilim insanlarımız tarafından hazırlanmış̧ ve daha önce farklı bilimsel eserlerde yayınlanmış̧ yazılardan oluşan bir kitap hazırladı. Bu alanlarda yayınlanmış̧ makaleleri bir araya getirerek 55 yıllık akademik birikimi de yansıtmayı hedefleyen kitaba alınacak yazılar belirlenirken anayasa hukuku ve temas ettiği diğer alanlara ilişkin yazıların bulunduğu, 1962 yılı ve sonraki dönemde yayınlanmış̧ süreli yayınlar ile kitaplar tarandı. Seçilen yazılar orijinal metniyle kitaba aktarılırken her yıl için bir yazı olmak üzere, 1962 yılından başlayarak sonuncusu 2016 yılında yayınlanmış̧ toplam 55 makale yer aldı. Kitapta yer alan yazıların sıralanmasında ise yayınlandıkları yıla göre kronolojik bir sıra izlendi. Her bir yazarın sadece bir eserine yer verilirken kitap, 55 farklı yazar tarafından hazırlanmış̧ yazıları içeriyor.

55 YILA 55 MAKALE

“Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun 55. yılı anısına – 55 yıl makale” isimli kitap için seçilen yazılar arasında, Yaşar Üniversitesinin hukukçu akademisyenleri de 2 makaleleriyle yer aldı. Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Timur Demirbaş’ın 1977 yılında İstanbul Üniversitesindeki asistanlığı sırasında yazdığı “Kişi güvenliği” konulu makalesi ile Yaşar Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Burcu Dönmez’in 2016 yılında yazdığı “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararları ışığında gizli tanıklara soru sorma hakkının kullanılması” konulu makalesi kitap için seçilen yazılar arasında yer aldı.

ÖNEMLİ BİR ANAYASAL DERLEME

Asistanlığı sırasında yazdığı makaleyle Anayasa Hukuku alanında çalışan çok değerli isimlerle aynı kitapta yer almanın gurur verici olduğunu belirten Prof. Dr. Timur Demirbaş, “Kitaptaki yazılar genel olarak anayasa hukuku, anayasa yargısı ve insan hakları alanındaki çalışmalardan oluşmakla birlikte özel hukuk, idare hukuku, ceza hukuku, vergi hukuku ve siyaset bilimi alanlarıyla anayasa hukuku ve anayasa yargısının kesiştiği alanlarda hazırlanan ve çok geniş̧ bir yelpazede yer alan konuları kapsamakta. Bu yönüyle çalışma anayasa hukuku, anayasa yargısı ve insan hakları alanında önemli bir derleme niteliği taşıyor” dedi.

BÜYÜK ONUR

Doç. Dr. Burcu Dönmez de “Anayasa Mahkemesinin 55. yılına özel olarak her yıl için konuya ilişkin yazılmış ve yayınlanmış bir makalenin seçilip yayınlandığı eserde, önce öğrencileri sonra asistanları olduğum, bilimsel gelişimime önemli katkıları olan kıymetli hocalarım Prof. Dr. Timur Demirbaş ve Prof. Dr. Bahri Öztürk’ün eserleri ile birlikte 2016 yılı için benim makalemin de seçilip yayımlanmasından büyük bir onur duydum. Çok değerli bilim insanlarının çalışmalarının bir arada bulunduğu bu kıymetli eserin, özellikle Anayasa Mahkemesinin tarihsel süreçte geldiği nokta bakımından, uygulamaya çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.

 As part of the science activities held on the occasion of the Constitutional Court’s 55th anniversary, the Constitutional Court published a book entitled “55 Years 55 Articles” with the intention of reflecting upon the academic knowledge in the fields of “Constitutional law, Constitutional jurisdiction, and human rights law.”     Among the articles picked to be published in the book include the ones written by Prof. Timur Demirbaş from Yaşar University’s Law Faculty, and by Assoc. Prof. Burcu Dönmez, Director of the Vocational School of Justice. 

    The article written by Prof. Timur Demirbaş about “Personal Security” when he was an assistant at İstanbul University in 1977, and Assoc. Prof. Burcu Dönmez’s article “Enjoying the Right to Examine Anonymous Witnesses in the Light of the Decisions of ECHR and Constitutional Court”, which she wrote in 2016, were among the articles published in the book.

Demirbaş expressed that he is proud to see the article he wrote during his years of assistantship published in the same book together with the works of the estimable academics from the field of Constitutional Law.

  Assoc. Prof. Burcu Dönmez also stated, “I am convinced that this highly-valuable book compiling the works of estimable scientists will contribute to the practices in the field, especially if we are to consider how the Constitutional Law evolved throughout the history.”