UNESCO’nun ilk ve tek ‘Göç Kürsü’sü Yaşar Üniversitesi’nde kurulduTHE FIRST AND ONLY UNESCO CHAIR IN MIGRATION FOUNDED AT YAŞAR UNIVERSITY

Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde, Uluslararası Göç konusunun ele alınacağı Birleşmiş Milletler Eğitim Kültür ve Bilim Örgütü (UNESCO) Kürsüsü kuruldu. Türkiye’de bu alanda çalışma yapan ilk ve tek olan kürsünün temel amacı, uluslararası göç konusu üzerine araştırma, eğitim ve yayın odaklı bütünleşmiş bir sistem oluşturmak, ulusal ve uluslararası kurumlar arasındaki işbirliğini geliştirmek olacak.

yasar-katalog-393
Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayselin Yıldız’ın koordinatörlüğünde 17 farklı ulusal ve uluslararası kurumun ortaklığında yürütülecek olan kürsü “Uluslararası Göç” üzerine Türkiye’deki ilk ve tek UNESCO Kürsüsü olma özelliği taşıyor.  Uluslararası İlişkiler Bölümü, Akdeniz Araştırmaları Merkezi,  İç Mimarlık ve Grafik Tasarım bölümleri ile işbirliği içinde yürütülecek faaliyetlerin politika yapıcılara öneriler sunması bekleniyor.

ysr-ayselin-yildiz-2
Fotoğraftakiler: (Soldan) Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Dilaver Arıkan Açar- UNESCO Türkiye Milli Komitesi Başkanı Prof.Dr.Öcal Oğuz- Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayselin Yıldız

TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK MERKEZİ

Günümüzde  128 ülkede toplam 700 UNESCO Kürsüsü ve UNITWIN Ağı bulunuyor. Türkiye’de ise ilgili devlet kurumlarının ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nun çalışmalarıyla üniversitelerde çeşitli konularda çalışan toplam 11 UNESCO Kürsüsü bulunuyor. Yaşar Üniversitesinde kurulan Kürsü, Ege ve İzmir’de de alanında bir ilk. Göç konusunun, Birleşmiş Milletlerin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri ile yakın ilişkisi ve Türkiye’nin bu konudaki önemini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Ayselin Yıldız, “ Göç konusu ‘kapsayıcı, eşit, kaliteli eğitim sağlamak ve herkes için hayat boyu öğrenme imkanları geliştirmek’ hedefi ile doğrudan ilişkilidir.  Eğitim her bireyin en temel hakkı ve sürdürülebilir kalkınmanın ön koşuludur. Türkiye’de 3 milyona yakın Suriyeli yaşıyor ve bunun 833 binini eğitim çağındaki çocuklar oluşturuyor. Bunun ötesinde, Türkiye birçok milletten göçmen, sığınmacı ve mülteciye ev sahipliği yapıyor. Göçün, siyasi, ekonomik ve sosyal boyutunda uzun dönemli politikalarımızda öncelik vermemiz gereken alanlardan en önemlisi, eğitim. Bu kapsamda ‘herkes için eğitim’ teması üzerinde UNESCO’nun hedefleri ile uyumlu şekilde, göç ve eğitim konusuna öncelik vermeyi planlıyoruz” dedi.

Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayselin Yıldız’ın koordinatörlüğünde 17 farklı ulusal ve uluslararası kurumun ortaklığında yürütülecek olan kürsü “Uluslararası Göç” üzerine Türkiye’deki ilk ve tek UNESCO Kürsüsü olma özelliği taşıyor.
Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayselin Yıldız’ın koordinatörlüğünde 17 farklı ulusal ve uluslararası kurumun ortaklığında yürütülecek olan kürsü “Uluslararası Göç” üzerine Türkiye’deki ilk ve tek UNESCO Kürsüsü olma özelliği taşıyor.

UZUN VADELİ POLİTİKALAR

Yrd. Doç. Dr. Yıldız, “Göç konusu, Suriye krizi ile daha çok gündeme gelmiş olmasına rağmen unutmalıyız ki  Türkiye, bir transit ve hedef göç ülkesi. Göçmen ve sığınmacılara her zaman kapılarını açarak dünyaya örnek insani bir yaklaşım sergileyen Türkiye’nin, bir göç ülkesi olduğu gerçeğinden hareketle, artık kapsayıcı ve uzun dönemli uyum politikalarını oluşturmaya ihtiyacı var. Bu yönde öneriler üreten çalışmalar yapacağız. Kürsünün temel amacı, uluslararası göç konusu üzerine araştırma, eğitim ve yayın odaklı bir sistem oluşturmak. Ulusal ve uluslararası kurumlar ve araştırmacılar arasındaki işbirliğini Türkiye, Avrupa ile Kuzey Afrika merkezli olmak üzere geliştirmek olacak. Kürsümüz, akademi, uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve kamu bağlamında, göç temalı çalışmalar yürütürken insan odaklı bir yaklaşımla kalkınma ve refahın sağlanmasına yönelik çalışmalar yapacak” diye konuştu.

 

 The United Nations Organization for Education, Science and Culture (UNESCO) Chair in International Migration has been founded within Yaşar University. Being the first and only UNESCO chair in Turkey which addresses “International Migration”, this chair is intended to facilitate an integrated system focused on international migration studies, education and publications, as well as to promote collaboration between national and international organizations.

Seventeen different national and international organizations will cooperate to manage the chair, which will also be coordinated by Assist. Prof. Dr. Ayselin Yıldız from the Department of International Relations at Yaşar University.  The activities which will be carried out by the Department of International Relations, Center for Mediterranean Research and the Departments of Interior Architecture and Graphic Design, aim at offering proposals to policy-makers.

LONG TERM POLICIES

“Though the migration issue seems to have arisen only after the crisis in Syria, we should always keep in mind that Turkey is a transit country, as well as a target country. Turkey has set an example with its humanitarian approach which advocates an open door policy for migrants and refugees. It is already obvious that Turkey is a country of migration, and that’s why comprehensive and long-term harmonization policies are needed now. We will conduct studies to draw up proposals to this end. The main objective of the chair is to facilitate a system focused on studies, education and publications in the field of international migration, as well as to promote the cooperation between national and international institutions and researchers based in Turkey, Europe and North Africa. This chair will accommodate studies intended to promote development and welfare with a people-oriented approach while also conducting studies on migration within the contexts of academia, international organizations, private and public sectors,” stated Assist. Prof. Dr. Yıldız.