“Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk”ta önde

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu 2019”u açıkladı. Yaşar Üniversitesi “Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk” kategorisindeki iki alanda, birinci ve ikinci sırada yer aldı.

YÖK tarafından, 5 ana gösterge ve 45 alt göstergede Türkiye’deki 172 üniversitenin 2018 yılı verileri doğrultusunda üniversitelerin genel bir değerlendirilmesinin yapıldığı “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu 2019” açıklandı. Yaşar Üniversitesi, “Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk” kategorisinde iki alanda ilk sıralarda yer aldı. Bu kategoride, üniversiteler, faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilebilmesi amacıyla 5 göstergede incelendi. “Engelsiz üniversite ödülü, engelsiz bayrak ödülü, engelsiz program nişanı ve engelli dostu ödülü sayısı” alanında Yaşar Üniversitesi 14 bayrak ile alınan ödül veya nişan sayısının en yüksek olduğu üniversite oldu.

Bu kategorideki bir diğer alan olan “Sosyal sorumluluk projesi sayısı”nda da 257 proje ile Yaşar Üniversitesi sosyal sorumluluk projesi sayısının en yüksek olduğu üniversiteler arasında ikinci sırada yer aldı. 2015 yılından bu yana “Kampüste iyilik var” diyerek öğrencisinden mezununa, çalışanından akademisyenine bir araya gelerek kurduğu gönüllülük hareketini “İzmir’de iyilik var” sloganıyla kente yayan, birçok kurum, dernek ve sivil toplum kuruluşu ile işbirliğine giden Yaşar Üniversitesi 257 proje ile 2018 yılında 145 üniversitede yürütülen 2 bin 793 sosyal sorumluluk projesinin yüzde 9,2’sine imza atmış oldu.