Dr. Uğur Oral’a Uluslararası Akademik Ödül

 Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Oral

“Türkiye’de Kadın ve Siyaset İlişkisinin Analizi” bildirisine uluslararası ödül

 Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Oral, Ukrayna’da katıldığı Uluslararası 3. CEO (Communication, Economics & Organization) Sosyal Bilimler Kongresi’nde “Türkiye’de Kadın ve Siyaset İlişkisinin Analizi” başlıklı bildirisiyle “En İyi Bildiri” ödülünü aldı.

Alfred Nobel Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Ukrayna’da 24-25 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleşen, 32 farklı ülkeden 137 akademisyenin katıldığı Uluslararası 3. CEO (Communication, Economics & Organization) Sosyal Bilimler Kongresi’nde sunduğu çalışması “En İyi Bildiri” seçilen Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Oral, ikinci kez uluslararası akademik ödüle değer görüldü.

TÜRKİYE’DEKİ KADIN SEÇMENİN SİYASET ALGISINI ARAŞTIRDI

 Kongrede çevrimiçi olarak sunduğu bildiride, “Türkiye’de Kadın ve Siyaset İlişkisinin Analizi” başlıklı araştırmanın sonuçlarını paylaşan Oral, “Araştırma kapsamında Türkiye’nin farklı coğrafyalarında yaşayan ve farklı sosyokültürel özelliklere sahip 958 kadın seçmenin görüşüne başvurdum. Elde ettiğim bulgular Türkiye’de kadınların siyasetin oyuncusu değil seyircisi olmayı tercih ettiklerini ortaya koydu. Kadınların yüzde 80’i hiçbir partiye üye olmadığını belirtirken yüzde 56’sı asla aktif siyaset yapmayı düşünmediğini ifade etti. Seçim sistemine ve siyaset kurumuna inançlarının düşük olduğunu belirten kadınlar, yüzde 69 gibi yüksek bir oranla, siyasette temsil edilebilmeleri açısından kota talebinde bulundu. Siyasi partilerin kadınları aktif siyasete çekme konusundaki yetersizlikleri, kadın seçmenlerin aktif siyaset yapan hemcinsleriyle aralarındaki iletişimsizlik de yine araştırmanın dikkat çeken bulguları arasında yer aldı” dedi. Dr. Uğur Oral araştırmasında ulaştığı bulguların, politika sahnesinde daha çok yer alabilmeleri adına kadınların siyaset kurumuna yönelik beklentilerini ve eleştirilerini ortaya koyduğunu, özellikle kadın seçmenin desteğini sağlamak isteyen siyasi partilere farklı bir bakış açısı sunacağına inandığını sözlerine ekledi.