Dijital girişimciliğe AB desteğiEU GRANTS 375 THOUSAND EUROS FOR DIGITAL ENTREPRENEURSHIP

 

Yaşar Üniversitesi akademisyenleri, dünyada örnekleri hızla artan ve en değerli markalar arasına girmeyi başaran Google, Facebook gibi “dijital girişimcilik” örneklerinin ülkemizden ve Avrupa’dan örneklerinin ortaya çıkması amacıyla 3 ülkeden ortaklarıyla birlikte bir proje hazırladı. Yürütücülüğünü Yaşar Üniversitesi’nin yapacağı programla; üniversite, sanayi, devlet, girişimciler ve melek yatırımcıların birlikte hazırlayacağı uzaktan eğitimle de tüm dünyaya açık olacak dijital girişimcilik eğitim programı sayesinde, dünya çapında olabilecek projeler geliştirilmesi hedefleniyor

Yaşar Üniversitesi öğretim üyelerinin, İtalya, Portekiz ve Yunanistan’dan üniversite, ticaret odası, araştırma merkezleri, özel sektör ve melek yatırımcı ağı ile birlikte hazırladığı “I-Start” isimli dijital girişimcilik eğitim programı, Avrupa Birliği Erasmus + KA2 Stratejik Ortaklık Projesi kapsamında destek almaya hak kazandı.

Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kandiller, Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Efthymia Staiou, Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Dr. Emrah Tomur ile Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yasin Özarslan’ın hazırladığı proje, 30 ay sürecek ve yaklaşık 375 bin Euro hibe alacak.

Fotoğraftakiler: Soldan: Yasin Özarslan- Efthimia Staiou-Levent Kandiller-Emrah Tomur
Fotoğraftakiler: (Soldan: Yasin Özarslan- Efthimia Staiou-Levent Kandiller-Emrah Tomur)

TÜM KESİMLER BİR ARAYA GELECEK

Teknolojik girişimciliğin dünyanın geleceğine yön verdiğini belirten proje koordinatörü Dr. Efthymia Staiou, “Proje, alanında uzman öğretim üyeleri, farklı sektörlerden yatırımcılar, araştırma merkezleri ve kuluçka merkezlerinden oluşacak. Yaşar Üniversitesi, Yunanistan Selanik’ten özel bir kuluçka merkezi, Sheffield Üniversitesi’ne bağlı bir araştırma enstitüsü, Portekiz Coimbra Üniversitesi’nin araştırma enstitüsü, İtalya Como Ticaret Odası tarafından kurulan bir teknopark olan Comonext, Belçika’da faaliyet gösteren Avrupa Melek Yatırımcı Ağı EBAN, proje ortakları. Dijital girişimcilik eğitimi için tüm bu ortakların bir araya gelerek ortak fikirleriyle tasarlanan yepyeni içeriklerle pazara ve rakiplere göre ders programları hazırlanacak. Ayrıca, açık ve uzaktan öğrenim için sanal öğrenme ortamı oluşturulacak. Böylece, dünyanın her yerinden derslere erişim olabileceği gibi girişimciler, kuluçka merkezleri, teknoloji transfer ofisleri, yatırımcılar da bu platformda buluşabilecek” dedi.

Projenin ülkemizin ve Avrupa Birliği’nin girişimcilik, sosyal bütünlük, yükseköğrenimin dijitalleşmesi ile ilgili planlamalarına da destek sağlayacağını ifade eden Dr. Staiou, “Proje sayesinde, dünyadaki gelişmelere ayak uydurabilen, sektörü, rakipleri ve pazarı bilen ve onun isteklerine göre hareket edebilen girişimciler yetiştirilmesini hedefliyoruz. Farklı ülkelerden proje ortağı olan üyeler sayesinde de girişimciler, melek yatırımcılara kolaylıkla ulaşabilme, Avrupa ve dünya çapında projeler üretebilme imkanı bulacak” diye konuştu.

NEDEN TÜRKİYE’DEN DÜNYA MARKASI ÇIKMASIN?

Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kandiller, üniversite olarak bilgi teknolojileri ve transfer ofisi ile kuluçka merkezi aracılığıyla genç girişimcileri desteklediklerini belirterek, “Bunu yaparken aklımızdaki temel soru ise neden Türkiye’den bir dünya markası çıkmasın? Bilindiği gibi ihraç ürünlerimizin kilogram fiyatı çok düşük. Bu yılın ilk yarısında, ihracatta kilogram başı ihracat geliri 1.39 dolar. Büyük ölçüde enerji tüketerek ürettiğimiz demir- çeliğin kilosunu 0.53 dolara, çimento, cam ve seramik ürünlerimizin kilosunu da 0.13 dolara ihraç ediyoruz. Otomotiv sanayi ihracatımızın lokomotifi, ancak kilogram başı ihracat geliri 6.42 dolar. Bunlara karşın ithalata baktığımızda ise 1 kilogram bilgisayarı 600 dolardan, akıllı telefonların kilosunu ise 2 bin dolardan ithal ediyoruz. Ürettiğimiz ve ihraç ettiğimiz elektrik ve elektronik eşyadan 1 ton ihraç edebilirsek, ancak 1 bilgisayar veya 1 akıllı telefonun ithal giderini karşılayabiliyoruz. Hangi ürünü üretirsek dünya pazarında talebi olur, daha çok döviz getirir? gibi konulardan yola çıkarak hareket ediyoruz. Bu projedeki temel amacımız da proje sayesinde Türkiye’den, İzmir’den dünya çapında ses getirecek bir dijital girişimcilik örneği çıkması” şeklinde konuştu.

  

Academics from Yaşar University developed a project on “digital entrepreneurship,” which has been the perfect route for an increasing number of entrepreneurs throughout the world including such examples as the two of the world’s most valuable brands –Google and Facebook. Developed together with three partner countries, the project intends to stimulate “digital entrepreneurship” in Turkey and the Europe. The program, which will be executed by Yaşar University, incorporates a distance learning schedule which will be created by universities, industries, states, and entrepreneurs as well as angel investors. The digital entrepreneurship training program, which will be accessible all around the world, will allow new projects to be developed on a global scale.

The digital entrepreneurship training program “I-Start” was created by the academics together with their network covering a range of partners from universities, chambers of industry to research centers, and the private sector as well as angel investors in Italy, Portugal and Greece. “I-Start” was deemed worthy of the support granted as part of the European Union’s Erasmus + KA2 Strategic Partnership Project.

Developed by Yaşar University’s Vice Rector Prof. Dr. Levent Kandiller, Dr. Efthymia Staiou from the Department of Industrial Engineering, the Director of the Information and Technology Transfer Office Dr. Emrah Tomur and the Director of the Open and Distance Learning Application Research Center Assist. Prof. Dr. Yasin Özarslan, the project will continue for 30 months, and a grant of 375 thousand Euros will be provided.

TURKEY CAN HAVE ITS OWN WORLD-CLASS BRANDS. WHY NOT?

Expressing that Yaşar University supports young entrepreneurs through the university’s office for information technologies and transfer as well as its incubation center, Yaşar University’s Vice Rector Prof. Dr. Levent Kandiller continued saying: “The major starting point that motivated us was actually the fact that Turkey can have its own world-class brands as well.   One ton of the domestically-manufactured electrical and electronic devices exported is barely even equal to the importing costs of a single computer or a smart phone. We basically think that any product we manufacture will have a demand on the global market and consequently provide inflow of foreign currency. Our main goal in this project is thus to develop a globally-renowned digital entrepreneurship example based in İzmir, Turkey.

FOTO:

(From left: Yasin Özarslan- Efthimia Staiou-Levent Kandiller-Emrah Tomur)