Yaşar Üniversitesi (YÜ) 2012-2013 güz döneminde Türkiye’nin ikinci “İşletme Mühendisliği” yüksek lisans programını başlatıyor. Üniversitelerin mühendislik, iktisadi ve idari bilimler, fen edebiyat, iletişim, mimarlık ve hukuk fakültelerinden mezun kişilerin başvurabileceği programla bölgesel ve ulusal kalkınmaya hizmet edecek gençler yetişecek.

İşletme Mühendisliği yüksek lisans programı için kayıtların 5 Eylül tarihine kadar devam edeceğini duyuran YÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Behzat Gürkan program hakkında bilgi verdi. İşletme mühendisliğinin yeni bir pazarlama yöntemi olan inovasyon temelli yeni iş kolları ve ticari işletmelerin tasarımı ile ilgili olduğunu belirten Gürkan, “İşletme mühendisliği yüksek lisans programında yeni iş alanları ve pazarlar oluşturmaya yönelik derslerin yanında endüstri mühendisliği, işletme, matematik, hukuk anabilim dallarında açılan lisansüstü programlardaki dersler yer almaktadır. Bu derslerin içeriklerinin düzenlenmesinde TÜBİTAK’ın İl Yenilik Platformları, Kalkınma Bakanlığı’nın Bölgesel İnovasyon Stratejileri Çalışma Komisyonları, üniversite rektörlerinin Ulusal İnovasyon Girişim Projesi, İhracatçı Birliklerini’nin İnovasyon Akademisi ve KOSGEB’in AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programlarında vurgulanan temel ihtiyaçlar dikkate alınmıştır” dedi.   

Yurtdışında özelikle Avrupa, ABD, Kanada ve Avustralya’da işletme mühendisliği alanında lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim veren pek çok üniversitenin bulunmasına rağmen programın Türkiye’deki eksikliğinden söz eden Prof. Dr. Gürkan, programa üniversitelerin mühendislik, iktisadi ve idari bilimler, fen edebiyat, iletişim, mimarlık ve hukuk fakültelerinden mezun kişilerin yanı sıra fikri olup kendi işletmesini kurmak isteyen yüksek lisans hatta doktora derecesine sahip kişilerin de başvurabileceğini söyledi.